viljuskare1.png
viljuskare2.png
viljuskare3.png
viljuskare4.png
viljuskare5.png
viljuskare6.png

Cerade za viljuškare

Raspoloživost

Na raspolaganju 40-ak standardnih boja platna uz dodatnu mogućnost tiska u full coloru sa zaštitnom laminacijom.