klasicna1.png
klasicna2.png
klasicna3.png
klasicna4.png
klasicna5.png
klasicna6.png
klasicna7.png
klasicna8.png
klasicna9.png
klasicna10.png
klasicna11.png
klasicna12.png
klasicna13.png
klasicna14.png
klasicna15.png
klasicna16.png
klasicna17.png
klasicna18.png
klasicna19.png
klasicna20.png
klasicna21.png
klasicna22.png
klasicna23.png
klasicna24.png
klasicna25.png
klasicna26.png
klasicna27.png
klasicna28.png
klasicna29.png
klasicna30.png
klasicna31.png
klasicna32.png
klasicna33.png

Standardne cerade

One su najčešći model kamionskih cerada na našim putevima. Standardna cerada zadovoljava sve europske propise za međunarodni prijevoz. Bočne strane, krovni dio te prednja i zadnja strana spojene su u jednu cjelinu. Sve cerade su maksimalno pojačane na svim mjestima gdje dolazi do kontakta s konstrukcijom.

Raspoloživost

Na raspolaganju 40-ak standardnih boja platna uz dodatnu mogućnost tiska u full coloru sa zaštitnom laminacijom.